Máte exekúcie? Zráža Vám exekútor časť príjmu? Splácate, no istina neklesá? 

Neváhajte, 

kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

                            Sme tu pre Vás.

...spolu to zvládneme...

Uvažujete nad osobným bankrotom, ale neviete, či spĺňate podmienky?

money-3046942_960_720 (1).jpg

Ako každý zákonom upravený a riadený proces aj Osobný bankrot má svoje pravidlá. Tie základné si preberieme v tomto článku. 

  • Musíte byť platobne neschopný – aspoň jeden dlh s omeškanou splátkou viac ako 180 dní

  • Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie

  • Výška Vašich dlhov musí byť vyššia ako hodnota Vášho majetku

  • V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500 Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny konkurzného správcu

 

  • V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670 Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi

  • Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu

  • Musíte mať na Slovensku tzv. centrum hlavných záujmov, teda musíte tu mať pobyt, rodinu, vzťahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby, ktoré sa dajú preukázať

Ste  nezamestnaný a kvôli exekúciám sa neviete  zamestnať? 

V našej oddlžovacej poradni prvé stretnutie ZDARMA.       Kontaktuje nás ešte dnes radi Vám pomôžeme.

 

 

Tieto stránky používajú cookies. Pokračovaním v prehliadaní vyjadrujete súhlas s ich požívaním.  Viac