Informácie a prístup k osobným údajom

„Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete, v súlade s ustanovením §  5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov obchodnej spoločnosti:

 

KAOL Pro, s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01  Košice, IČO: 48 193 933, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice,  v zast.  Pavol Juhás – konateľ

 

Účel spracúvania osobných údajov:   

Osobné údaje spracúvavame a uchovávame za účelom kontaktovania a predstavenia našich služieb.

Zoznam osobných údajov (rozsah):

Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, mesto alebo obec trvalého pobytu spolu s uvedením poštového smerovacieho čísla, s údajom o tom, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, IP adresa.

 

Doba poskytnutia súhlasu:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6- tich mesiacov.               

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že ide o jej vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, na základe ktorého dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe na adresu KAOL Pro, s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01  Košice, alebo elektronicky na emailovú adresu kaol.pro@gmail.com Akékoľvek informácie ohľadom ochrany osobných údajov Vám poskytne zodpovedná osoba telefonicky na tel: +421 948 138 432 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod.

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 

Zodpovedná osoba podľa zákona zákona 122/2013 Z. z. §23

KAOL Pro s.r.o

Južná trieda 4B

zodpovedný Pavol Juhás

Tieto stránky používajú cookies. Pokračovaním v prehliadaní vyjadrujete súhlas s ich požívaním.  Viac